Công tác chuẩn bị được khối văn phòng chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Mỗi Người một món cho không khí thêm vui tươi.

Tiến hành liên hoan tiệc đứng khi tất cả nhà xưởng và đội công trường có mặt đầy đủ:

Bốc Thăm trúng thưởng phần thưởng bí ẩn trong bóng bay:

Đã có người trúng giải:

Tổng kết vui chơi có thưởng( giải bi lắc nam phúc thường niên vào 27 tết):