Lên xe và đi, mệt thì dừng chân nghỉ, vô tình cảnh lại đẹp như thế

Thiện nguyện

Đoàn người công tác tình nguyện là làm đẹp cho xã hội

nghỉ chân

Cùng nam Phúc ngắm nhìn cảnh đẹp vùng cao nhé!

nhóm lửa trại
mây che núi
mây vờn núi
thác nước
suối vùng cao