Nam phúc luôn đồng hành cùng người lao động

Khen thưởng nhận viên chăm chỉ và “ăn khỏe- ăn khách” nhất tháng.

Có ăn được mới làm được!