1. Hoàn thiện ngoại thất

 Tạo hệ khung xương vàthi công ốp dựng mái sảnh Alu:

hoàn thiện diềm aluminium


hình ảnh hoàn thiện vách kính mặt dựng

hoàn thiện lam chắn nắng 132S bên sườn

2. Hoàn thiện nội thất

Hoàn thiện vách dựng nhôm kính và cửa sổ

Phần hoàn thiện trần nhôm đột lỗ tiêu âm

Lam chắn nắng, trần và vách kính hàng lang

Vách kính và diềm mái alu, chuẩn bị ốp cột

Lam chắn nắng 85 C bao quang sườn

Lốc tấm alu ốp cột

Kết thúc phần vách kính phí trước

Mặt dựng nhôm kính phía sau

Trực chiến thâu đêm để ốp cột bằng alu cho kịp tiến độ

hình ảnh hoàn thiện ốp diềm và cột alu

Hình ảnh hoàn thiện: trần nhôm, lam chắn nắng, diềm và cột ốp alu, vách nhôm kính

Hotline: 0918.283.623 – 0961.120.020

Hotline: 0918.283.623 – 0961.120.020

Hotline: 0918.283.623 – 0961.120.020