tấm alu ngoài trời

GÓI THẦU ỐP TẤM ALU: TẠI BỆNH VIỆN TAM TRINH

Hoàn thiện gói thầu ốp tấm alu ngoài trời với nhiều hạng mục bổ trợ, được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát đánh giá cao về tiến độ và biện pháp thi công Biện pháp thi công với diềm alu từ tầng mái phối hợp 2 tông màu trắng và xanh của y tế được duyệt ngay sau khi trình bản phối cảnh 3d. Phối cảnh nam phúc thiết kế cho gói thầu ốp tấm alu: Biện pháp thi công gói thầu tấm ốp alu Gói …

5 Tháng Mười Hai 2019| Dự án thi công