KHỐI NHÀ XƯỞNG KIM KHÍ GẤP RÚT ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHUẨN. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÂU DÀI